92867-OJNX7B-717

 

Al apartat ZONA SOCIS, trobareu les explicacions i pautes a seguir per a la confecció de les disfresses de xic i xica de les desfilades.
Visca la Comparsa Tot Dins d’un Got.